Wonen

Wonen

Steeds meer aandacht gaat uit naar het wonen en het sociaal domein. Er spelen dan ook een aantal flinke woonvraagstukken: door de toenemende vergrijzing, door behoefte aan beschermd en begeleid wonen en door de behoeften van jongeren aan een geschikte woonplek. En een flinke druk op de woningmarkt vooral in de grote steden.

De algemene bijeenkomst van NDSD op 21 juni 2019 stond daarom helemaal in het teken van wonen. In september in de bestuurlijke Taskforce Wonen en zorg aan de slag gegaan. Hans Adriani, wethouder wonen Nieuwegein en voorzitter van de taskforce, geeft aan: “We richten ons in het bijzonder op realisatie van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast hebben we aandacht voor de woonzorgbehoeften van andere, kwetsbare doelgroepen. Voor gemeenten zijn die vraagstukken verbonden. Want als we nu de dringende problemen rond de uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang niet oplossen, komen we niet toe aan het grote vraagstuk rond de ouderen.”

Zie voor meer informatie: https://vng.nl/nieuws/taskforce-wonen-en-zorg-aan-de-slag