Leren van en met elkaar is een belangrijke basis van het netwerk. We organiseren in NDSD verband regelmatig leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin zowel organisatiekwesties als inhoudelijke vragen centraal staan.


Leertraject Vragen van Overmorgen
Tijdens de coronapandemie hebben de directeuren van het netwerk de tijd genomen om met elkaar te reflecteren op de vragen voor de toekomst. 7 gerenommeerde wetenschappers uit binnen -en buitenland inspireerden met hun ideeën onderzoeken en adviezen over de brede vraagstukken in het sociaal domein.
Leertraject Sturen met Kwaliteit
Voor het maken van de beweging in het sociaal domein is sturen met kwaliteit van groot belang. Dit betreft het hart van de rol van directeuren sociaal domein. Een rol die zij in een drukbevolkt, breed, complex en zich steeds veranderend spelersveld vorm en invulling hebben te geven. Het gaat daarbij steeds meer om netwerksturing en adaptief leiderschap.

Onderzoeken

Met enige regelmaat geeft het NDSD opdracht om onderzoek te doen. Deze onderzoeken leveren direct bruikbare kennis op en dragen bij aan het maatschappelijk debat.

Werk en stuurgroepen

Het NDSD onderschrijft de ambities zoals geformuleerd in de propositie: ‘De winst van het Sociaal Domein’. Een aantal leden verenigt zich rondom deze thema’s uit de propositie in werk- en subgroepen.

Lerend netwerk

Het NDSD organiseert regelmatig leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin zowel organisatie-kwesties als inhoudelijke vragen centraal staan.

Archief

In de geschiedenis van het

NDSD hebben meerdere thema’s speciale aandacht gehad. Deze thema's zijn ondergebracht in het archief.

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.