Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Netwerk van directeuren en managers van de grote gemeenten


Agenda

Het NDSD organiseert algemene en themabijeenkomsten, vormt werkgroepen en neemt deel aan verschillende stuurgroepen.

Thema's

Een aantal thema’s heeft speciaal de aandacht binnen het netwerk. Daarop is ook sprake van dossierontwikkeling.

Over NDSD

NDSD is een vereniging waarin alle grote gemeenten en regiogemeenten in de nabijheid daarvan, zijn gerepresenteerd.

Wij bundelen onze krachten en werken samen aan kennisdeling

NDSD is een vereniging van grote gemeenten (100.000+) en regiogemeenten in de nabijheid daarvan. Onze leden zijn directeuren en managers die ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor het sociaal domein of grote delen daarvan. We hebben iets meer dan vijftig leden in totaal.


NDSD Agenda


We organiseren algemene bijeenkomsten, themabijeenkomsten, vormen werkgroepen of nemen deel aan door anderen gevormde stuurgroepen, starten leertrajecten en zoeken de samenwerking met andere partijen.

Thema's


Een aantal thema’s heeft speciaal de aandacht binnen het netwerk. Daarop is ook sprake van dossierontwikkeling. Voor deze thema’s zijn relevante notities, rapporten, presentaties en verwijzingen naar relevante websites bijeengebracht. Bekijk alle thema's.

Onderzoeken

Met enige regelmaat geeft het NDSD opdracht om onderzoek te doen. Deze onderzoeken leveren direct bruikbare kennis op en dragen bij aan het maatschappelijk debat.

Werk en stuurgroepen

Het NDSD onderschrijft de ambities zoals geformuleerd in de propositie: ‘De winst van het Sociaal Domein’. Een aantal leden verenigt zich rondom deze thema’s uit de propositie in werk- en subgroepen.

Lerend netwerk

Het NDSD organiseert regelmatig leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin zowel organisatie-kwesties als inhoudelijke vragen centraal staan.

Archief

In de geschiedenis van het

NDSD hebben meerdere thema’s speciale aandacht gehad. Deze thema's zijn ondergebracht in het archief.

Over NDSD


Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden van het kernteam die zich met name richten op de continuïteit van het netwerk. De voorzitter en de penningmeester zijn vast lid van het dagelijks bestuur.

Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunt. Vanaf 1 januari 2024 zijn dit Marieke Seip en Marloes Janssen.

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.