Diner Pensant IZA/GALA

Diner Pensant IZA/GALA

Diner Pensant IZA/GALA

door
96 96 mensen hebben dit evenement bekeken.

Met het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord zetten we ons langjarig in op de beweging naar gezondheid. Dat vraagt een ander perspectief op zorg en ondersteuning. Een transitie waar we met vele partijen aan werken en waarbij we onze samenwerking moeten versterken en bestendigen.  

Op woensdag 31 januari nodigen we gemeentelijk directeuren en hun counterparts van managers van zorgverzekeraars en zorgkantoren en managers/directeuren van het ministerie van VWS uit om tijdens een diner pensant in gesprek te gaan over de vraagstukken en kansen die de akkoorden met zich meebrengen. Daarbij laten we ons inspireren door de inzichten uit elkaars regio. We nodigen jullie uit om buiten de reguliere regionale overlegstructuren te verdiepen en uit te wisselen op de grote lijnen van deze transitie.

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar marloes.janssen@vandamoosterbaan.nl

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

31-01-24 @ 18:00
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends