Wat ons verbindt is dat wij willen werken aan een krachtig en betekenisvol sociaal domein

De werkgroep Financiën & Control is een samenwerkingsverband onder leiding van één van de kernteamleden van het NDSD. In deze werkgroep, die bijna maandelijks plaatsvindt, komen directeuren en hun controllers en vertegenwoordiging van de VNG samen om de actuele ontwikkelingen rondom financiën in het sociaal domein te bespreken.

Dagelijks bestuur


Nanda Hagedoorn

Voorzitter

Gea Vermeulen

Penningmeester

Djoerd de Vos Koelink
Allet Dopmeijer
Hinde Dijkhuis

Over NDSD

NDSD is een vereniging waarin alle grote gemeenten (100.000+) en aantal regiogemeenten.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden van het kernteam

Leden

Neem contact met ons op. We zouden graag van u horen.

Wij bundelen onze krachten en werken samen aan kennisdeling

NDSD is een vereniging van grote gemeenten (100.000+) en regiogemeenten in de nabijheid daarvan. Onze leden zijn directeuren en managers die ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor het sociaal domein of grote delen daarvan. We hebben iets meer dan vijftig leden in totaal.


Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.