NDSD Agenda

Het NDSD organiseert verschillende bijeenkomsten voor haar leden. Drie keer per jaar zijn er algemene bijeenkomsten voor het gehele netwerk en de directe partners over actuele en relevante onderwerpen binnen het sociaal domein. In het voorjaar organiseren we een tweedaagse. Dit is elk jaar een werkbezoek aan een van onze leden, en we organiseren dit in samenwerking met de betreffende gemeente. Tussendoor organiseren we digitale themabijeenkomsten op verzoek en naar behoefte over actuele zaken. Alle geplande bijeenkomsten zijn in de onderstaande agenda te vinden.

Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.