Bijeenkomst Hervormingsagenda Jeugd

Bijeenkomst Hervormingsagenda Jeugd

Bijeenkomst Hervormingsagenda Jeugd

door
696 696 mensen hebben dit evenement bekeken.

Op woensdag 14 juni heeft de ALV van de VNG ingestemd met het onderhandelresultaat van de hervormingsagenda. Dat betekent dat niets ons verder in de weg staat om verder te werken aan een beter functionerend en ook houdbaar stelsel voor de jeugd. Dat heeft best wat voeten in aarde op allerlei niveaus. Om daar enige mate van grip op te krijgen, organiseren we in juni én eind augustus een digitale inloopbijeenkomst over de vraag: ‘en nu?’ 

Hierover gaan we graag met elkaar en met de VNG in gesprek. Deze sessie is bedoeld voor overzicht en een handreiking voor wat je te doen staat als directeur. Vanzelfsprekend is er ruimte om zorgen en wensen over de toekomst te delen. De bijeenkomst heeft vier agendapunten:

  1. Van ALV naar implementatie plan: wat moet nu en wat kan later?
  2. Het hoe en wat van de Regio Scan als instrument om alle thema’s in samenhang te zien
  3. Wat vraagt het van de rol van directeur om een rol te pakken in hoge druk, ook in relatie tot de (spanning bij de) aanbieders?
  4. Hoe wil het NDSD invulling geven aan lobby, deskundigheidscommissie en financiering van 2026?

Let op: we organiseren dezelfde bijeenkomst twee keer, dus kies voor de sessie in juli of in augustus. Gezien het belang van het onderwerp is het ook mogelijk om een collega mee te nemen.

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement:

 

Datum en tijd

29-08-23 @ 14:30
 

Locatie

Online event
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends