Bijeenkomst werkagenda RVS

Bijeenkomst werkagenda RVS

Bijeenkomst werkagenda RVS

door
757 757 mensen hebben dit evenement bekeken.

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert het kabinet en parlement vanuit een onafhankelijke positie (zowel gevraagd als ongevraagd) over vraagstukken in het veld van (volks)gezondheid en in de samenleving. De Raad, die onder voorzitterschap staat van Jet Bussemaker, werkt met een vierjarig werkagenda. Op dit moment wordt de werkagenda 2024-2028 voorbereid. In het werkprogramma kiest de raad een aantal overkoepelende thema’s die leidend zijn voor de adviezen in de komende jaren. Per themalijn worden er een aantal onderwerpen benoemd waarover de raad wil gaan adviseren. Zie voor de huidige werkagenda:

Voor het maken van de nieuw werkagenda laat de RVS zich inspireren. Raadsleden hebben eerste gesprekken gevoerd met experts in wetenschap en praktijk, maar dit najaar staat een bredere raadpleging gepland. Hiervoor gaan we in gesprek met cliëntvertegenwoordigers, beroepsverenigingen, branches en kennisinstituten, maar ook met een vertegenwoordiging van het parlement, VWS en uiteraard gemeenten. De RVS heeft het NDSD benaderd om input te leveren op de nieuwe werkagenda. Daarvoor is op 10 oktober van 15.30 tot 16.30 uur een (online) bijeenkomst gepland.

Vanuit de RVS gaan Pieter Hilhorst (raadslid) en Stannie Driessen (directeur) graag in gesprek over de onderwerpen die vanuit het perspectief van gemeenten of regionale samenwerkingen relevant zijn voor de nieuwe werkagenda. De RVS heeft aangegeven het bijzonder op prijs te stellen hierover met een aantal directeuren van gedachten te wisselen. Hopelijk zien we jullie bij deze bijeenkomst!

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement:

 

Datum en tijd

10-10-23 @ 15:30
 

Locatie

Online event
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends