Dementie

Dementie

We weten allemaal dat het aantal mensen dat lijdt aan dementie al omvangrijk is en nog flink gaat toenemen. Hoe moeten we daar als gemeenten mee omgaan, welke rol vraagt dat?

Alzheimer Nederland zet zich al lang in voor de mensen met dementie en de mensen daaromheen. Een centrale plek heeft daarin de kwaliteit van leven van de mensen die lijden aan dementie. Landelijk bieden zij hulp, informatie en advies, en met ontzettend veel vrijwilligers zetten zij zich via regionale afdelingen in ter ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.

Zie voor meer informatie over dementie de website van Alzheimer Nederland.

Bron foto: Alzheimer Nederland