Marloes

Marloes

Leertraject Vragen van Overmorgen

Tijdens de coronapandemie hebben de directeuren van het netwerk de tijd genomen om met elkaar te reflecteren op de vragen voor de toekomst. 7 gerenommeerde wetenschappers uit binnen -en buitenland inspireerden met hun ideeën onderzoeken en adviezen over de brede vraagstukken in het sociaal domein.

Leertraject Sturen met Kwaliteit

Voor het maken van de beweging in het sociaal domein is sturen met kwaliteit van groot belang. Dit betreft het hart van de rol van directeuren sociaal domein. Een rol die zij in een drukbevolkt, breed, complex en zich steeds veranderend spelersveld vorm en invulling hebben te geven. Het gaat daarbij steeds meer om netwerksturing en adaptief leiderschap.

Dementie

Op 23 maart 2018 hebben we samen met Alzheimer Nederland een bijeenkomst georganiseerd. Daarin hebben we verkend welke rol we als gemeente hierin het beste kunnen vervullen en wat op het lokale niveau versterking behoeft. Met als doel ook te inspireren tot het ondernemen van extra inspanningen op het lokale niveau, want het is van belang dat er een tandje bijgezet wordt.

Wonen en zorg

Steeds meer aandacht gaat uit naar het wonen en het sociaal domein. Er spelen dan ook een aantal flinke woonvraagstukken: door de toenemende vergrijzing, door behoefte aan beschermd en begeleid wonen en door de behoeften van jongeren aan een geschikte woonplek. En een flinke druk op de woningmarkt vooral in de grote steden.

Privacy

Over de borging van privacy in het sociaal domein is veel te doen. Er zijn door gemeenten, zorgaanbieders en tal van andere partijen al allerlei stappen gezet. Ook is er veel materiaal beschikbaar. Hier een greep.

Zorg en Veiligheid

Op 29 november 2019 hebben we tijdens een algemene bijeenkomst van NDSD het thema zorg en veiligheid nader verkend. Het programma van de dag, de presentaties en een impressieverslag zijn opgenomen in de bijlagen.

Rapportage Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis

Op 7 september 2022 is het rapport ‘Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis’ gepubliceerd door het Verwey Jonker Instituut. In opdracht van o.a. het NDSD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociaal Werk werkt! hebben zij onderzoek gedaan naar de beleidsmatige vormgeving van de sociale basis in twaalf gemeenten.

Pleidooi voor sturen vanuit data en inzicht

Dr. Onno de Zwart, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef in december 2020 een essay op verzoek van het NDSD. Het lukt ons alleen bij een crisis om te zorgen voor fundamentele kennis die direct toepasbaar is. Waarom gebeurt dat niet bij andere, meer structurele, problemen waar de gezondheids- en maatschappelijke effecten evenzeer groot zijn?

Maatwerk vraagt systemisch leren

Pieter Hilhorst schreef op verzoek van het NDSD in juli 2020 een essay over maatwerk. Bewoners die vastlopen kunnen ondersteuning krijgen van uitvoerende professionals in de sociale wijkteams. Op hun beurt lopen zij aan tegen knelpunten in de systeemwereld. Om recht te doen aan de leefwereld van bewoners is het daarom niet voldoende om uitvoerende professionals te leren om casus voor casus maatwerk te bieden

Sturen op sociale impact

Dr. Albert-Jan Kruiter is actie-onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Op 3 juni 2020 ging hij op uitnodiging van het NDSD in gesprek met directeuren sociaal domein en daarop volgde het verzoek om een essay uit te werken dat voer tot denken geeft over het vervolg van de transformatie sociaal domein na Corona