Een aantal thema’s heeft speciaal de aandacht binnen het netwerk. Daarop is ook sprake van dossierontwikkeling. Voor deze thema’s zijn relevante notities, rapporten, presentaties en verwijzingen naar relevante websites bijeengebracht.


  • All
  • Onderzoeken
Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief
In de notitie ‘Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief’ wordt onderbouwd waarom een ander perspectief op de rol van gemeenten en het sociaal domein loont: hoe het sociaal domein een hefboom- rol kan vervullen in het doorzetten van de beweging van Juiste Zorg Juiste Plek (JZJP). En dat JZJP ook vraagt het creëren van de juiste randvoorwaarden, waaronder: geld op de juiste plek.
Macroveranderingen en invloed op budget sociaal domein
Deze rapportage is opgesteld om inzicht te bieden in de ontwikkelingen op het macrobudget Jeugd, WMO en de Participatiewet waar het merendeel van de gemeenten te maken hebben met oplopende tekorten.
  • 1
  • 2

Onderzoeken

Met enige regelmaat geeft het NDSD opdracht om onderzoek te doen. Deze onderzoeken leveren direct bruikbare kennis op en dragen bij aan het maatschappelijk debat.

Werk en stuurgroepen

Het NDSD onderschrijft de ambities zoals geformuleerd in de propositie: ‘De winst van het Sociaal Domein’. Een aantal leden verenigt zich rondom deze thema’s uit de propositie in werk- en subgroepen.

Lerend netwerk

Het NDSD organiseert regelmatig leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin zowel organisatie-kwesties als inhoudelijke vragen centraal staan.

Archief

In de geschiedenis van het

NDSD hebben meerdere thema’s speciale aandacht gehad. Deze thema's zijn ondergebracht in het archief.

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.