Tag Inhoudelijk onderzoek

Rapportage Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis

Op 7 september 2022 is het rapport ‘Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis’ gepubliceerd door het Verwey Jonker Instituut. In opdracht van o.a. het NDSD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociaal Werk werkt! hebben zij onderzoek gedaan naar de beleidsmatige vormgeving van de sociale basis in twaalf gemeenten.

Pleidooi voor sturen vanuit data en inzicht

Dr. Onno de Zwart, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef in december 2020 een essay op verzoek van het NDSD. Het lukt ons alleen bij een crisis om te zorgen voor fundamentele kennis die direct toepasbaar is. Waarom gebeurt dat niet bij andere, meer structurele, problemen waar de gezondheids- en maatschappelijke effecten evenzeer groot zijn?

Maatwerk vraagt systemisch leren

Pieter Hilhorst schreef op verzoek van het NDSD in juli 2020 een essay over maatwerk. Bewoners die vastlopen kunnen ondersteuning krijgen van uitvoerende professionals in de sociale wijkteams. Op hun beurt lopen zij aan tegen knelpunten in de systeemwereld. Om recht te doen aan de leefwereld van bewoners is het daarom niet voldoende om uitvoerende professionals te leren om casus voor casus maatwerk te bieden

Sturen op sociale impact

Dr. Albert-Jan Kruiter is actie-onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Op 3 juni 2020 ging hij op uitnodiging van het NDSD in gesprek met directeuren sociaal domein en daarop volgde het verzoek om een essay uit te werken dat voer tot denken geeft over het vervolg van de transformatie sociaal domein na Corona