Werkgroep Financiën en Control

Werkgroep Financiën en Control

Deze werkgroep is in de zomer van 2015 gestart met als doel om in samenwerking met de VNG en individuele gemeenten proactieve en gestructureerde ondersteuning te bieden aan de bestuurlijke advisering op thema’s gerelateerd aan de financiële randvoorwaarden en vertrekpunten voor de veranderopgaven in het sociaal domein. De achterliggende gedachte is dat deze ondersteuning bijdraagt aan het verder vormgeven van het bestuurlijk partnerschap tussen het Rijk, de VNG en de gemeenten.

Werkgroepen
Gepubliceerd op 22 oktober 2015 om 12:16