Kernteam

Het kernteam vormt het bestuur van de vereniging en bestaat uit een voorzitter en maximaal 12 leden. Het kernteam vertegenwoordigt NDSD.
Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunt. Vanaf 1 september 2020 zijn dit resp. Sandra Tax en Marieke Lamers.

Hilde Reints

gemeente Amsterdam, voorzitter

Gea Vermeulen

gemeente Almere, penningmeester

Henk Proce

gemeente Zwolle

Theo Berben

gemeente Apeldoorn

Herm Kuipers

gemeente Amersfoort

Klaas van der Wal

gemeente Groningen

Nanda Hagedoorn

gemeente Haarlem

Sander Rispens

gemeente Leeuwarden

Gertru Diender

gemeente Leiden

Rob Hoffman

gemeente Helmond

Frans Swinkels

gemeente Tilburg

Gerbrich Kuperus

gemeente Utrecht

Francien Anker

gemeente Alphen a/d Rijn

Gemma Smid-Marsman

gemeente Dordrecht