Kernteam

Het kernteam vormt het bestuur van de vereniging en bestaat uit een voorzitter en maximaal 12 leden. Het kernteam vertegenwoordigt NDSD.
Het bestuur heeft een secretaris/adviseur aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunt: Monique Peltenburg.

Hilde Reints

gemeente Amsterdam / voorzitter

Henk Proce

gemeente Zwolle/penningmeester

Gea Vermeulen

gemeente Almere

Duco Stuurman

gemeente Amsterdam

Theo Berben

gemeente Apeldoorn

Herm Kuipers

gemeente Amersfoort

Klaas van der Wal

gemeente Groningen

Nanda Hagedoorn

gemeente Haarlem

Sander Rispens

gemeente Leeuwarden

Gertru Diender

gemeente Leiden

Frans Swinkels

gemeente Tilburg

Gerbrich Kuperus

gemeente Utrecht

Francien Anker

gemeente Alphen a/d Rijn