Over NDSD

Informatie over Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Over NDSD

NDSD is een vereniging waarin alle grote gemeenten (100.000+) en aantal regiogemeenten in de nabijheid daarvan, zijn gerepresenteerd. Lid kunnen zijn directeuren en managers die ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor het sociaal domein of grote delen daarvan. In totaal bestaan wij uit iets meer dan vijftig leden.

Wij bundelen onze krachten en werken samen aan kennisdeling, het ontwikkelen van onze inzichten en delen onze ervaringen in het brede sociale domein. Dit vooral met als doel om samen te leren over de sturing op het sociaal domein. Onze ambitie is om dit te doen en blijven doen vanuit ‘eenvoud en de bedoeling’, om de uitgangspunten en principes die het vetrekpunt vormen voor de beoogde transformatie in het sociaal domein ook daadwerkelijk te blijven volgen.

Het NDSD is ook een gesprekspartner op strategisch niveau in landelijke en regionale verbanden en voor organisaties die zich bezighouden met de beweging in het sociale domein. Maar wij zijn geen formele partij voor het Rijk en de VNG als het gaat om bestuurlijke, wettelijke en financiële afspraken. De voorloper van NDSD was het Platform Directeuren Sociaal Domein (PDSP). Dat is gestart in 1998.

Kernteam

Leden

Contact