Werkgroepen

Werkgroepen

Binnen NDSD hebben we een aantal werkgroepen gestart om gedurende langere tijd gestructureerd aan een aantal vraagstukken met elkaar te kunnen werken en onze krachten daarop te bundelen. Dit hebben we lange tijd gedaan rondom het thema sturing en bekostiging. Vanaf 2015 is de werkgroep financiën en control actief.