Leertrajecten

Leertrajecten

We organiseren in NDSD verband regelmatig leertrajecten of een leerkring. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin sturings- en organisatievraagstukken centraal staan. Door het organiseren van gestructureerde uitwisseling van ervaringen en kritische reflectie, verdiepen we tijdens deze trajecten ons inzicht, vinden we antwoorden of komen er oplossingsrichtingen naar voren ten aanzien van de vraagstukken die centraal staan. Zo houden we elkaar scherp en leren we met elkaar.


In 2017 en 2018 hebben we een leerkring rondom jeugd met elkaar doorlopen: om samen te leren in het jeugddomein. De aanleiding was dat steeds meer gemeenten worstelden met een transformatie die langzaam, maar wel op gang kwam, en die zich daarbij geconfronteerd zagen met een korte financiële landingsbaan en steeds groter wordende vraagstukken tav de financiële beheersbaarheid. Een serie van intensieve bijeenkomsten volgden. Steeds stond een gemeente centraal. De open en eerlijke gesprekken die plaatsvonden hebben een grote bijdrage geleverd aan het samen leren en bepalen wat slimme en ook betere vervolgstappen waren in het jeugddomein.