Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders werken samen aan de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij te organiseren. Daarbij doen zich een aantal flinke uitdagingen voor. Een daarvan is het borgen van de essentiële specialistische jeugdhulpfuncties. Op 11 en 12 juli zijn jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches samengekomen in een 24 uurssessie zorglandschap. NDSD heeft in deze sessie een actieve rol vervuld.

De opbrengst van deze bijeenkomst heeft geresulteerd in een statement die tegelijkertijd een oproep is om op korte termijn in actie te komen om onze doelen te bereiken. Zie voor het statement de website van VNG.

Om gemeenten, jeugdregio’s of instellingen een steun in de rug te bieden staat een ondersteuningsteam klaar. Zie voor meer informatie over dit team hier.