Verantwoording en monitoring

Verantwoording en monitoring

Het is belangrijk om te kunnen volgen welke resultaten met de transformatie in het sociaal domein worden behaald en om richting inwoners en de lokale en landelijke politiek verantwoording af te kunnen leggen. Bovenal is het van belang om de ontwikkelingen in het sociaal domein te kunnen volgen op een manier dat we kunnen leren en reflecteren en de doorontwikkeling voort kunnen zetten. Leren en doorontwikkelen zijn van cruciaal belang om verder te komen in het sociaal domein.

Vorig jaar hebben we om die reden parallel aan het uitkomen van de eerste landelijke rapportage sociaal domein, het festival van de verantwoording georganiseerd.

Steeds meer gemeenten geven op hun eigen wijze vorm aan monitoring, verantwoording en het volgen van de voortgang met de beweging in het sociaal domein. Leuke voorbeelden hiervan kun je lezen in de transformeermonitor van Haarlemmermeer en de rapportage van de visitatiecommissie die in Utrecht de samenwerking tussen de gemeente en de buurtteams onderzocht.