Sturing en bekostiging

Sturing en bekostiging

Om de beweging in het sociaal domein te kunnen maken zijn er vele sturings- en bekostigingvraagstukken die om een antwoord vragen.

Vanaf 2013 hebben we aan verschillende vraagstukken gewerkt en over de opbrengst daarvan zijn handreikingen en publicaties verschenen (zie: Meer over het thema).

In 2015 is gewerkt aan het thema opdrachtgeverschap en in februari is het ontwikkeltraject populatiebekostiging van start gegaan. Ook gaan we aan de slag met de gestructureerde borging van privacy en de regionale samenwerkingspraktijken in het sociaal domein.