PGB/SVB

PGB/SVB

De mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget bestaat zowel in de WMO 2015 als in de Jeugdwet. Sinds 1 januari loopt de betaling daarvan via de SVB en zogenaamde trekkingsrechten. Vanaf de start zijn er grote problemen met de uitvoering en de betaling van de PGB’s.