Inclusieve stad

Inclusieve stad

Het perspectief op een inclusieve stad, een stedelijke gemeenschap waarin iedereen naar vermogen mee doet, lonkt. De systeemwereld blijkt echter met enige regelmaat een hindernis te vormen bij het effectief oplossen van meervoudige problemen van kwetsbare inwoners. Wijkteams lopen aan tegen een complexe systeemwereld, die weinig flexibel is en verkokerend werkt. Er lijkt meer nodig te zijn om goed en versneld invulling te geven aan de beweging in het sociaal domein als ‘bieden van integrale ondersteuning’, ‘het doorbreken van verkokering’ en ‘ruimte voor maatwerk door professionals’. Dat is de ambitie met de inzet op inclusieve stad.

In maart ondertekenden gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en de ministeries BZK, VWS en SZW de City Deal ‘Inclusieve Stad’. In samenspraak met City Deal Inclusieve Stad bekijken wij de komende maanden welke aanvullende stappen we kunnen nemen om het gedachtengoed van inclusieve stad te verbreden en versterken.