Financiën sociaal domein

Financiën sociaal domein

Er speelt veel op het gebied van de financiën sociaal domein. Er is eind 2017 en begin 2018 veel geleerd over de financiën in het sociaal domein en in het bijzonder in relatie tot de financiële beheersing. In de aanloop naar het akkoord over het interbestuurlijk programma (IBP) op 14 februari 2018 is actief gesproken en onderhandeld vanuit gemeenten met het Rijk over de opgelopen tekorten mbt de decentralisaties en de wijze waarop nieuwe taken ook nieuw geld vragen.

Gemeenten zetten nu met verschillende snelheden en op verschillende wijzen stappen om de tot financiële beheersing te komen en tegelijkertijd de bedoeling van de transformatie in het sociaal domein overeind te houden. Binnen NDSD bundelen we de krachten om gegeven de afspraken in het IPB en de tekorten zo goed mogelijk voort te stappen.

NB: Voor de volledigheid zijn twee oudere onderzoeken naar de financien sociaal domein ook opgenomen op deze themapagina: de quickscan naar 3D brede tekorten in het sociaal domein en een rapportage over – en onderbesteding in het sociaal domein in 2015.