Wonen, zorg en welzijn in Zwolle

Wonen, zorg en welzijn in Zwolle

Tijdens een themabijeenkomst i.s.m met BZK op 18 september 2015 in Zwolle, hebben we het brede thema ‘Wonen en Zorg’ nader verkend. Dit o.a. aan de hand van een bijdrage van Marnix Noorder, voorzitter van het aanjaagteam langer zelfstandig wonen, en een presentatie door Martin Bleijenburg en Berenda de Paus over hoe partijen in Zwolle de handen ineen hebben geslagen in Zwolle rondom dit thema. We hebben doorgepraat over de kansen die er zijn en de rol van de gemeenten hierbij. En ook over welke aandacht en invulling dit thema behoeft in het bredere vraagstuk van de transformatie in het sociaal domein.

Wonen
Gepubliceerd op 26 oktober 2015 om 09:20