Wijkteams & buurtteams

Wijkteams & buurtteams

Wijkteams, buurtteams of sociale teams zijn in veel gemeenten een belangrijke sleutel tot het vernieuwen van het zorg en ondersteuningstelsel. Over de ervaringen die met de buurtteams in Utrecht zijn opgedaan, is een lezenswaardig boekje verschenen, zie de bijlage.

Sturing en bekostiging
Gepubliceerd op 25 oktober 2015 om 19:58