Werkdocument over de inzichten in de financien sociaal domein rond het IBP en andere relevante notities

De kennis en inzichten die zijn verzameld over de financiën sociaal domein in aanloop naar het IBP en de leerervaringen die zijn opgedaan wilden we niet verloren laten gaan. Daarom heeft de werkgroep f&c met ondersteuning van AEF en KPMG gewerkt aan een notitie waarin deze kennis, inzichten en leerervaringen zijn opgetekend. Daarnaast zijn verwijzingen naar nuttige bronnen opgenomen.

 

We hopen dat dit behulpzaam is bij bestaande kennis en ervaring te borgen en aandacht te houden op verantwoord transformeren. Waar mogelijk kan het een achtergrond zijn voor coalitieonderhandelingen, begrotingen en het in gang zetten van nieuw beleid.

 

Ook hebben de directeuren sociaal domein samen met leden van de werkgroep f&c het initiatief genomen om door te praten over wat nu gegeven de afspraken in het kader van het IBP en gegeven de tekorten goede stappen zijn om te zetten richting de nieuwe coalities, kadernota’s en begrotingen voor 2019 ev. Op verschillende wijzen en met verschillende snelheden zetten gemeenten nu stappen. Zo heeft Nijmegen inmiddels interventieplan sociaal domein fase 3 aan hun gemeenteraad aangeboden. En Rotterdam heeft een wethoudersbrief met een maatregelenpakket WMO aan hun gemeenteraad gestuurd.

 

De directeuren zetten hun gesprek voort en hebben afgesproken relevante informatie over dit thema snel te delen via de website van NDSD.

Bijlagen:

  • Notitie – Decentralisaties in de praktijk: werkdocument financiën sociaal domein rond het IBP en drie bijlagen
  • Nijmegen – interventieplan Sociaal Domein – fase 1, fase 2 en fase 3
  • Rotterdam – Wethoudersbrief net een maatregelen pakket WMO
Financiën sociaal domein
Gepubliceerd op 5 mei 2018 om 22:57