Visitatiecommissie buurtteams Utrecht

Bij de transformatie van het sociale domein heeft de gemeente Utrecht gekozen voor een dubbelrol, nl. die van opdrachtgever én van co-creator. Een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Hans Simons onderzocht hoe deze dubbelrol uitpakt in de praktijk en concludeert dat deze één van de belangrijkste succesfactoren vormt in het nieuwe Utrechtse model voor zorg en ondersteuning. Het onderzoek richtte zich op de samenwerking tussen de gemeente en de buurtteamorganisaties. In een compacte periode van twee weken sprak de commissie ruim 80 betrokkenen. Zij nam hierbij de rol aan van ‘kritische vriend’, waardoor er open gesprekken ontstonden. De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie kunt u lezen in het rapport ‘Een positief verhaal’.

In onderstaand filmpje vertelt voorzitter Hans Simons over de uitkomsten van het visitatietraject:

Verantwoording en monitoring
Gepubliceerd op 14 januari 2017 om 20:47