Vervolgproces WMO 2015 in uitvoering van start!

Om te blijven werken aan de vernieuwing van de WMO bundelen een aantal partijen hun krachten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), in samenwerking met gemeenten, de landelijke cliëntorganisaties ANBO en Ieder(In), en de landelijke koepelorganisaties voor zorgaanbieders ActiZ en BTN zijn een gezamenlijk ontwikkeltraject gestart om te bekijken wat er nodig is om de ingezette vernieuwing vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, in samenhang met het bredere sociaal domein, verder te brengen en hoe deze vernieuwing samen met alle betrokken partijen kan worden versneld.

Zie voor meer informatie de bijlage.

WMO 2015 in uitvoering
Gepubliceerd op 2 april 2017 om 11:18