Tweede bestuurlijke conferentie op 27 september 2017

Op 27 september 2017 vindt de tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ plaats. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie is een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016. Het programma krijgt vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt, en de Samenwerkende inspecties Jeugd. Ook in deze editie wordt toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurders, over wat zij vanuit hun positie kunnen doen om de privacy van jeugdigen te beschermen. Tijdens deze tweede editie wordt ook de Privacy app Jeugd gelanceerd, een praktisch hulpmiddel voor jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders bij vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Zie voor meer informatie en inschrijving de website van Privacyborging Jeugd.

Gestructureerde borging van privacy
Gepubliceerd op 30 mei 2017 om 12:07