Rapportage WMO in uitvoering

Eind oktober 2016 is de rapportage ‘WMO in uitvoering: Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ beschikbaar gekomen. Deze rapportage is bedoeld ter ondersteuning van gemeenten en hun partners in het maken van lokale keuzes en het doorzetten van het vernieuwingsproces en daarbij het benutten van het leren van elkaar.  In het ontwikkelen van dit ondersteuningsproduct heeft NDSD met VNG, VWS en een grote groep van gemeenten in een korte periode intensief samengewerkt.

WMO 2015 in uitvoering
Gepubliceerd op 18 januari 2017 om 19:41