Rapportage over- en onderbesteding in het sociaal domein in 2015

NDSD heeft Significant gevraagd onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van mogelijke onder- en overbesteding in 2015 in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, met focus op de nieuwe taken die gemeenten per 2015 hebben binnen deze wetten. Dit om inzicht te verwerven in de wijze waarop gemeenten om zijn gegaan met financiële kaders, (financiële) sturing en financiële realisatie in het sociaal domein. Het onderzoek bevat geen kwantitatieve analyse van eventuele over- of onderbesteding.

Financiën sociaal domein
Gepubliceerd op 13 juni 2016 om 16:09