Populatiebekostiging: rapportage beschikbaar

De rapportage ‘De rol van populatiebekostiging in het sociaal domein: verder komen met ‘de bedoeling centraal’ is gereed en beschikbaar onder bijlagen. In februari 2016 is met steun van BZK een ontwikkeltraject populatiebekostiging van start gegaan. Dit is gericht op een verdieping van onze inzichten in populatiebekostiging en het kunnen maken van weloverwogen en consistente keuzen om hier een vervolg aan te geven. Zie het plan van aanpak voor meer informatie.

Eind april hebben we de themabijeenkomsten en medio de bijenkomsten met de begeleidingsgroep volgens planning afgerond en is er gewerkt aan de rapportage.  We hopen dat de rapportage gemeenten behulpzaam is bij verdere gedachtenvorming over en het zetten van volgende stappen in de sturingspraktijk in het sociaal domein. Zie bijlagen voor de volledige rapportage.

Sturing en bekostiging
Gepubliceerd op 14 februari 2016 om 12:31