Overige relevante werknotities

In de bijlagen zijn de volgende documenten te vinden

  • Interventieplan sociaal domein Zwolle
  • Koersdocument Leeuwarden
  • Actieplan kostenbeheersing jeugdhulp Zoetermeer
Financiën sociaal domein
Gepubliceerd op 5 mei 2018 om 09:56