Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief

In de notitie ‘Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief’ wordt onderbouwd waarom een ander perspectief op de rol van gemeenten en het sociaal domein loont: hoe het sociaal domein een hefboom- rol kan vervullen in het doorzetten van de beweging van Juiste Zorg Juiste Plek (JZJP). En dat JZJP ook vraagt het creëren van de juiste randvoorwaarden, waaronder: geld op de juiste plek.

Financiën sociaal domein
Gepubliceerd op 25 mei 2020 om 20:14