Samenvatting ontwikkelopgaven voor professioneel opdrachtgeverschap in het sociaal domein