Opdrachtgeverschap

BZK, VWS, VNG en NDSD zijn in 2015 met 12 gemeenten een traject opdrachtgeverschap gestart. Hierin is de rol en rolverandering van gemeenten uitgebreid aan bod geweest.

Over de uitkomsten van dit traject is een werkdocument opgesteld met de titel: Ontwikkelopgaven voor professioneel opdrachtgeverschap in het sociaal domein. Ook is een samenvatting beschikbaar en een presentatie van de resultaten (zie onder bijlagen).

Een belangrijk aspect van opdrachtgeverschap betreft de rol van de gemeente als inkoper in het sociaal domein. Het CPB heeft ism PPRC in december 2015 een notitie uitgebracht. Voor een analyse van de contractering en inkoop 2015 verwijzen we graag naar de VNG website.

Sturing en bekostiging
Gepubliceerd op 14 februari 2016 om 12:30