De oogst van het traject ‘Sturen op de gestructureerde borging van privacy in het sociaal domein’

Met BZK en VNG heeft NDSD in 2016 een traject doorlopen dat uitmondde in een werkbijeenkomst op 1 juli en een werkbundel met zeven praktijkverhalen naar aanleiding van interviews met directeuren sociaal domein. In het voorjaar van 2016 zijn zeven directeuren Sociaal Domein geïnterviewd over de grote inzet van deze gemeenten in de aanloop naar de decentralisaties op het op een goede manier ‘inregelen van privacy’. De vraag die in de interviews centraal stond was: hoe stuur je als directeur op ‘de privacy’; hoe houd je er zicht op dat het in de praktijk ook goed gaat, en hoe zou je verantwoording af kunnen leggen aan de samenleving? De interviews dienden in eerste instantie als input voor de werkconferentie van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein op 1 juli 2016. Maar nog steeds is het thema actueel en blijft het zaak om te sturen op de gestructureerde borging van privacy.

De bundel is in de eerste plaats bedoeld ter inspiratie. En in de tweede plaats hopen we dat de verhalen aanknopingspunten bieden om al doende lerend verder te komen met de borging van privacy in het maken van de beweging in het sociaal domein waarvoor samenwerking tussen professionals en organisaties essentieel is.

Gestructureerde borging van privacy
Gepubliceerd op 30 mei 2017 om 12:09