Meer weten over privacy?

Meer weten over privacy?

Om thuis te raken in de verantwoordelijkheden van de gemeenten in het borgen van privacy en het bieden van handvatten voor het inrichten van de privacy governance verwijzen we naar twee websites.

  1. Handreiking Privacy governance sociaal domein
  2. Privacy en gegevensuitwisseling
Gestructureerde borging van privacy
Gepubliceerd op 7 maart 2016 om 22:20