Inspiratieconferentie Zinnige zorg in de wijk

Op 9 maart 2017 heeft de inspiratieconferentie ‘Zinnige zorg in de wijk’ plaatsgevonden. Daarin ging het over kwaliteit, betaalbaarheid en afgestemde zorg. Het ging ook over oplossingen zoeken vanuit het sociale én het medische domein. Een huisarts, een bestuurder van een zorgverzekeraar en een hoogleraar/medicus namen ons op een inspirerende manier mee in het thema. En via een panelgesprek kregen we ook een inkijkje in de leertuin Drechtsteden. En daarna volgden er boeiende workshops die voor verdere verdieping zorgden. Voor meer informatie kun je hier terecht.

Huisarts Hans Peter Jung, zelf lid van een sociaal wijkteam, vertelde de zaal over zijn nieuwe manier van werken waardoor hij meer tijd heeft voor zijn patiënten en zinnige zorg kan geven, samen met anderen. Hij ging over op deze nieuwe manier van werken (aan positieve gezondheid) na een schok in zijn persoonlijke leven. Hans Peter riep huisartsen op om ‘uit de kolom te komen’ en gemeenten om de samenwerking met hen nadrukkelijker te zoeken.
Ab Klink van VGZ nam in zijn lezing de deelnemers mee in de afweging en inzichten van VGZ als zorgverzekeraar. VGZ wil graag nieuwe vormen van partnerschap ontwikkelen waarin ruimte is voor innoveren en leren. Dat doen ze al met enkele ziekenhuizen met goede resultaten. Soortgelijk partnerschap willen ze ook graag invullen met gemeenten. Maar wel in deze volgorde: “eerst leren, dan opschalen.”
Eric Steegers pleitte voor sociale verloskunde. Hij liet zien hoe belangrijk een goede start is voor een kind, al vooraf en vanaf de conceptie. Diverse risico’s zijn aantoonbaar hoger voor kinderen van een zwangere in een achterstandswijk. Een schokkend beeld. Met het project Moeders van Rotterdam wordt vanuit én het medische én het sociale domein gewerkt aan een gezonde start voor ieder kind en de begeleiding van kwetsbare moeders.

In een panelgesprek gaven diverse betrokkenen van de Leertuin Drechtsteden een kijkje in hun manier van samenwerken en de resultaten ervan. Daarna volgden diverse workshops.

Een uitgebreider verslag van deze conferentie vind je op de website.

Zorgverzekeraars en gemeenten
Gepubliceerd op 24 augustus 2016 om 18:46