Het festival der verantwoording

In mei 2016 heeft het festival der verantwoording plaatsgevonden. In buurten en wijken zijn inwoners en professionals met elkaar in gesprek gegaan over hoe het gaat met de veranderingen in zorg, welzijn, werk en inkomen. De lokale dialogen tijdens het Festival der Verantwoording organiseerden gemeenten om verantwoording af te leggen over de veranderingen die ze ingezet hebben in het sociaal domein. Naast verantwoording afleggen wilden gemeenten samen met inwoners en professionals vooral leren en reflecteren op de veranderingen in het sociaal domein om zo samen de veranderingen beter te kunnen vormgeven. Wethouders, raadsleden en Tweede Kamerleden waren uitgenodigd voor deze lokale dialogen om te luisteren en te leren van de ervaringen in de wijken en buurten.

Interessante gesprekken zijn er gevoerd, en ook indrukwekkende verhalen opgehaald. Nijmegen heeft voorafgaand aan de bijeenkomst 14 verhalen opgehaald en deze benut bij de lokale dialoog. De verhalen en een verslag zijn op Medium terug te vinden.

De gemeente Helmond heeft de opbrengst van het festival samengevat aan de hand van verschillende onderwerpen in bijgaande pdf.

In de nieuwsbrief ‘Gemeenten van de Toekomst’ (juni 2016) is een verslag over de festivalbijeenkomst in Dalfsen opgenomen.

Zaanstad heeft de oogst van de wijkgesprekken gebundeld in een aantal sheets. Zie daarvoor de pdf onder de bijlagen met de titel: Festival der Verantwoording – de Wijkgesprekken Zaanstad.

Verantwoording en monitoring
Gepubliceerd op 10 januari 2017 om 21:43