Gezamenlijk de vernieuwing van de WMO 2015 doorzetten: nieuwe rapportage beschikbaar

Na een gezamenlijke zoektocht van alle betrokken partijen in het veld naar hoe de vernieuwing vanuit de Wmo kan worden doorgezet, is de rapportage ‘.‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ begin november gepubliceerd op de VNG website.

In deze gezamenlijke zoektocht hebben gemeenten, VNG, VWS en NDSD hun krachten gebundeld met brancheorganisaties ActiZ, BTN en VGN en cliëntorganisaties ANBO en Ieder(in). Drie kernthema’s werden gekozen waar vernieuwingsopgaven nader voor zijn verkend. Daarnaast zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar aanpakken en initiatieven die aansprekend waren en daarmee aanknopingspunten boden om op lokaal niveau de vernieuwing voort te zetten.

In deze rapportage is de opbrengst van dit proces samengebracht. Het is bedoeld als inspiratiebron voor alle partijen om vooral lokaal mee aan de slag te gaan. Het is daarmee ook een aanmoediging voor partijen om op lokaal niveau in gezamenlijkheid te vernieuwen en samen al doende te blijven leren en doorontwikkelen.

Hoewel het doorzetten van de vernieuwing van de Wmo 2015 dus vooral op lokaal niveau gestalte moet krijgen, hebben de betrokken partijen de ambitie uitgesproken om ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te blijven leveren aan het realiseren van ‘de bedoeling’ van de Wmo 2015. Dit in het besef dat we in gezamenlijkheid en al doende lerend verder komen: samen staan we sterk.

WMO 2015 in uitvoering
Gepubliceerd op 14 november 2017 om 10:01