De transformeermonitor van Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft de TransforMeerMonitor 2015 uitgebracht. De monitor schetst een positief beeld van de transformatie in het sociale domein en laat zien dat de gemeente haar hoofdopgave goed vervuld heeft. Inwoners die afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning hebben die gekregen en het merendeel is tevreden over kwaliteit en bejegening. Ook is de gemeente binnen haar budget gebleven. De gemeente wil de beweging maken van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning. De hoofdlijn van deze veranderbeweging is vertaald in een aantal indicatoren op zes thema’s, zoals WMO, Jeugdhulp & Veiligheid en de Sociale basis. In de monitor leest u zowel cijfers als verhalen van inwoners en professionals over de veranderingen op deze zes thema’s .

Verantwoording en monitoring
Gepubliceerd op 14 januari 2017 om 20:48