City Deal Inclusieve Stad

Logo_Inclusieve_Stad_FINAL_JPG-Pixels
In maart ondertekenden gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en de ministeries BZK, VWS en SZW de City Deal ‘Inclusieve Stad’. De City Deal Inclusieve Stad maakt onderdeel uit van Agenda Stad. De deal gaat verder dan alleen het constateren van problemen, het leidt ook tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen waar de hulp nu nog vaak stokt door wet- en regelgeving die met elkaar botst. De City Deal Inclusieve Stad loopt tot juli 2017.

Op basis van een analyse van 100 casussen uit de wijkteams van de deelnemende gemeenten worden vernieuwende experimenten opgezet rond meest voorkomende knelpunten, botsende logica’s en hindernissen in de leefwereld veroo
rzaakt door de systeemwereld. Met deze experimenten volgen Rijk, gemeenten en samenwerkingspartners of de alternatieve arrangementen daadwerkelijk een oplossing zijn voor de knelpunten. Als dit het geval is, wordt bekeken hoe de werkwijze van de experimenten verder uitgerold kan worden naar andere steden. Ook levert de City Deal input op voor professionaliseringsprogramma’s rond sociaal werkers, door o.m. het denken en handelen van professionals in termen van maatschappelijk en financieel rendement te verhogen.

Inclusieve stad
Gepubliceerd op 14 juli 2016 om 06:22