Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming