22 juni 2016: Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacy in jeugddomein

22 juni 2016: Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacy in jeugddomein

Op 22 juni hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals een manifest ondertekend en afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van de betrokken partijen en worden onderschreven door cliëntenorganisaties en ouderplatforms. De Autoriteit Persoonsgegevens juicht de totstandkoming van de afspraken toe. Het is voor het eerst dat zo’n brede coalitie van partijen in de zorg gezamenlijk afspraken maakt over privacybescherming in het sociaal domein.
NDSD was een van de partijen die de bestuurlijke conferentie ‘in goed vertrouwen: de privacy van de jeugd geborgd’ op 22 juni hebben georganiseerd en bij hebben gedragen aan de totstandkoming van de gemaakte afspraken.

Hierbij het volledige persbericht met de linken naar het manifest en de vuistregel.

Gestructureerde borging van privacy
Gepubliceerd op 11 april 2016 om 19:54