Rechtmatigheid en accountantscontrole

Rechtmatigheid en accountantscontrole

Voor de laatste stand van zaken mbt rechtmatigheid en de accountantscontrole 2015 zie de ledenbrief van de VNG.

Ontwikkeling sturing en bekostiging
Ontwikkeling sturing en bekostiging
op 8 januari 2016 om 20:18