Rapportage Wmo in uitvoering beschikbaar

Op 28 oktober is de rapportage ‘Wmo in uitvoering: Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ beschikbaar gekomen.

In mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraken gedaan in vier rechtszaken over Hulp bij het Huishouden(HbH) op grond van de Wmo 2015. Naar aanleiding hiervan onderzoeken bijna alle gemeenten hoe zij op lokaal niveau, binnen de kaders van de CRvB, de vernieuwing in het Sociaal Domein verder vorm kunnen geven, met daarbij speciale aandacht voor de HbH. Gemeenten willen van elkaar leren hoe zij hun lokale keuzes kunnen maken in het licht van deze uitspraken. Het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) heeft daarom in samenwerking met de VNG en VWS een product ontwikkeld dat ondersteunend kan zijn in het vernieuwingsproces.

Voor de doorontwikkeling van beleid en uitvoering van de HbH blijven betrokken partijen ervaringen delen en samen leren, en gaan we in het vervolgproces ook samenwerken met cliëntorganisaties IederIn en Anbo, met de brancheorganisaties van zorgaanbieders Actiz en BTN en met cliëntorganisaties en zorgaanbieders op lokaal niveau.

Kennisontwikkeling tussen de gemeenten
Kennisontwikkeling tussen de gemeenten
op 28 oktober 2016 om 21:25