Voorwaarden voor het gebruik van de website

Voorwaarden voor het gebruik van de website: www.ndsd.nl, hierna te noemen: de website

NDSD heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen waarvoor NDSD zijn verontschuldigingen aanbiedt.
NDSD geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via de website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder voorafgaande kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen.
NDSD niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website noch voor enige directe of indirecte schade, hoe ook.
Alleen de bezoeker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website.

Alle aan NDSD verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van NDSD mag niets van www.ndsd.nl worden gekopieerd.