Werkgroep Sturing en Bekostiging

Werkgroep Sturing en Bekostiging

Met deelnemers van een aantal gemeenten, het OTD/BZK en VWS is in 2013 de werkgroep sturing en bekostiging van start gegaan. Deze heeft tot in 2016 gedraaid. We hebben met deskundige ondersteuning ons verdiept in tal van sturingsvraagstukken: sociale wijkteams en sturing, bekostiging tweede lijnszorg, opdrachtgeverschap en populatiebekostiging. Zie voor rapporten die uit deze werkgroep zijn voortgekomen het thema ‘sturing en bekostiging’.

Werkgroepen
Gepubliceerd op 21 oktober 2015 om 12:16