Andere werk- en stuurgroepen

Andere werk- en stuurgroepen

Er zijn ook werk- en stuurgroepen  waar NDSD aan deelneemt of gevraagd is de trekkersrol te vervullen. Werkgroep integrale bekostiging jeugd, Werkgroep gemeenten-branches jeugd, Stuurgroep ISD en PGB trekkingsrecht.

Werkgroepen
Gepubliceerd op 21 oktober 2015 om 12:15